Když při péči začíná chybět láska a radost

Narůstající potřeba péče o naše blízké dokáže rozhodit nejen rodinný systém a náš životní rytmus, ale také naše vztahy. Kolikrát jsme slyšeli příběhy, kdy se dospělé děti rozhodly postarat o své stárnoucí rodiče. Dávaly do péče veškerou svou lásku a měly ty nejlepší úmysly. Avšak po čase se ocitly v zajetí stereotypu a začarovaného kruhu. Povinnosti, starosti a vyčerpání je postupně semlely.  A v péči začala chybět láska a radost.

Pokud zažíváte něco podobného, vězte, že v tom nejste sami. Je to častý jev, se kterým se zástupci sendvičové generace potýkají. Dobrá zpráva je, že na vaší situaci můžete pracovat a pokusit se přinést zpět to dobré, co se během péče postupně vytrácelo.

Někdy ani ty nejlepší úmysly nestačí

Ačkoli si senioři mnohdy přejí zůstat doma až do konce svého života, a jejich děti by se často o své staré rodiče rády postaraly v domácím prostředí, není to tak snadné.

Co všechno má vliv na to, že se postaráme o stárnoucí rodiče?

  • RECIPROCITA – Rodiče se starali o nás, tak se o ně také postaráme.

  • EMOČNÍ VAZBA – Mám rodiče rád/a a chci se o ně postarat.

  • ZÁVAZEK – Kdo jiný než děti by se měl postarat o své staré rodiče.

  • NENÍ JINÉ ŘEŠENÍ – Jinak to prostě nešlo.

  • DISPONABILITA – Jsem jediný, kdo má prostor a čas.

  • DOSTUPNOST A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – Pokud budou v místě bydliště kvalitní služby, tak je využijeme. Když služby nejsou, tak se musíme postarat pouze my.

Každopádně péče o druhé bývá náročná a pokud na ni člověk zůstane sám, tak mu hrozí, že vyhoří.

Každodenní kolotoč povinností a věcí, na které nesmíme v žádném případě zapomenout, nás mohou začít od našich blízkých pomalu odcizovat. Možná už začínáme fungovat jako roboti. Plníme úkoly, abychom si je mohli odškrtnout z nekonečného seznamu. Přebíháme z místa na místo a sledujeme čas, kterého se nám zoufale nedostává. Jsme nervózní a ve stresu. A napadá nás, kam se poděla radost a láska k těm, o které pečujeme. Přičemž tuhle myšlenku následují pocity viny, že je to všechno naše chyba. Není.

Vraťme se k podstatě vztahů

Vztahy v rodině umí být jak komplikované, tak plné lásky a podpory. Zkusme se na chvíli zastavit. Být „tady a teď“ nejen s našimi blízkými, ale také sami se sebou. Co prožíváme? Co cítíme? Někdy nám může chybět obyčejné „prostě být spolu“ a neřešit praktické věci. Společně se zasmát, zažít něco pěkného a mít nač vzpomínat. Najděme ve všem tom shonu chvilku, která bude vyhrazena povídání a naslouchání. Nebojme se také doteků. I obyčejné pohlazení může zlepšit našemu blízkému celý den. Všímejme si pěkných maličkostí, která se nám mohou v záplavě povinností lehce ztratit.

Nezapomínejme na sebe

Buďme k sobě laskaví. Nenakládejme si na sebe nadměrné množství věcí. Mysleme i na sebe a svůj život. Neztraťme se v péči o druhé. Poslouchejme, jak se cítíme, co nám dělá radost a co nás naopak tíží. Vyžaduje-li to situace, vyhledejme odbornou pomoc.

Přejme si hodně fyzických a psychických sil, zdraví, lásky, radosti ze života a také moudrosti, abychom dělali správná rozhodnutí a dobře pečovali nejen o druhé, ale také o sebe. Protože když se vyčerpáme, tak nikomu rozhodně nepomůžeme.

Ukázka z e-booku O sendvičové generaci:e-book-o-sendvicove-generaci-titul

„Na vztazích v rodině je proto dobré pracovat. Utváříme si je se celý náš život. Už od dětství jsme formováni svými rodiči, prarodiči a dalšími příbuznými. Učíme se, vytváříme si pouta anebo naopak může přicházet odcizení. Ne vždy se daří vztahy udržovat pozitivní a vstřícné. A také péče o seniory v rodině může být velmi napjatá.

Jak vycházet s někým, s kým se v jednom kuse hádáme, neshodneme se i na obyčejných věcech či v horším případě spolu vůbec nemluvíme? Jak komunikovat se stárnoucími rodiči, když si s nimi nerozumíme anebo když naši pomoc odmítají? Ne všichni mají to štěstí a vyrůstali v harmonické rodině. Ne každý byl obklopen rodičovskou láskou. Jak pak může vypadat péče o stárnoucí a nemohoucí rodiče?

A co když se děti odstěhovaly například do zahraničí, mají své životy a najednou řeší, co bude dál a jak do svého života zapojit péči o seniora, který žije daleko? Často na to nejsou vůbec připraveni.

Na všechny tyhle otázky nejsou jednoduché odpovědi. Nic není černobílé a nikomu nepřipadá ostatní soudit za jejich rozhodnutí a přístup.“

E-book o sendvičové generaci

Kniha o tom, kdo je to příslušník sendvičové generace, jak se jím stane a co to obnáší. Ale také o tom, jak si pomoci ve složitých situacích, kdy se obrátit na odbornou pomoc a kterou z nich zvolit.