Krizová linka pro seniory znamenala být s volajícím tady a teď

V životě mohou nastat situace, na které nejsme připravení a nepočítali jste s nimi. Přijde krize a nevíme, jak dál. Nebojme se vyhledat pomoc. Co si vybavíte, když se řekne krizová linka pro seniory anebo pro pečující? Na jedné takové lince pracovala také MUDr. Lucie Grepl Bauerová, se kterou jsme si povídali, jak tato práce vypadala a proč bylo nejdůležitější být s volajícím tady a teď.

Máte zkušenost s krizovou intervencí se seniory a pečujícími. Jak taková práce vypadá?

Na jedné straně je to podpora při každodenním sdílení radostí ale hlavně starostí, které v určitém věku překračují možnosti seniora. To, co ve 30-40 letech řešíte jako na běžícím pásu, bez zaváhání, může ve věku pozdějším způsobit najednou úzkost, strach, obavy, pocity vlastní nedostatečnosti, obavy z budoucnosti, z následku rozhodnutí.  Zejména jsou to otázky spojené s bydlením, soběstačností a financemi. A taky vědomí vlastní smrtelnosti, konce života

Co dalšího mohou volající řešit?

Hodně se do psychické nepohody promítá i seniory pociťovaná osamělost. Ať už absolutní (úmrtí členů rodiny, dětí i partnera) nebo relativní, když jsou děti geograficky daleko, nebo ten kontakt není takový, jaký by si senioři představovali. 

Toto všechno u nich někdy vede až k duševní paralýze a je dobře, že mají možnost zavolat na krizové linky – linky důvěry.

Jak takové linky fungují?

Jsou terénní distanční službou, která v optimálním případě nabízí bezplatnost, nepřetržitý provoz a hlavně bezbariérovost tj. bez nutnosti někam dojít. Což je i největší překážka a hendikep u seniorů, kteří by pomoc potřebovali, i by si o ni řekli, jen mají problém, jak si pro ni „dojít“.  Více než o pravé krizové intervenci, tak jak je chápána,  je to na linkách o doprovázení člověka v této složité etapě života.  Je to o hledání malých jiskřivých okamžiků v životě člověka, které nadlehčí jeho těžkou situaci. 

Na druhé straně se na krizovou linku obracejí i osoby pečující o seniory anebo příbuzní, které najednou zaskočila náhlá potřeba péče o někoho v rodině. Potřeba pomoci s orientací v situaci, potřeba podpory a pochopení, a to často i pro nelehká rozhodnutí, to jsou témata, s kterými se obracejí na linku.

Kdo může tedy krizovou linku využít a proč?

Krizovou intervenci může využít každý, kdo ji potřebuje. Některé služby mají omezení kvůli specializaci na vybraná témata (násilí, senioři, rodiny atd.). Ale v systému pomoci si najde každý svoji oblast. Nicméně i pokud se nedovolá nebo neobrátí na to „správné“ místo, všude má přednost akutní pomoc. Krizová intervence je taková „záchranka“ pro duši.

Jak jste se k práci na lince pro seniory dostala?

Jako lékař se věnuji psychosomatické medicíně. Při tom jsem zjistila, že pro pochopení člověka ve všech jeho souvislostech, musím jít hlouběji a nastoupila jsem do psychoterapeutického výcviku, abych mohla současně používat i psychoterapii a rozšířila okruh příjemců péče. A při tom všem jsem objevila další zákoutí duše, a to jsou krizové stavy, takže jsme absolvovala výcvik v krizové intervenci a pro zkušenosti jsem si „došla“ na krizovou linku pro seniory.

Téma mě velmi zaujalo, takže jsem mu „vyčlenila“ pevné místo v oblasti, které se věnuji v terapii. Možná se na tom podílelo nevědomky i to, že sama jsem neformálně pečující v sendvičové rodině. To se pak osobní témata a zkušenosti promítají do těch profesních.

Co bylo na této práci nejtěžší?

Asi nejtěžší pro mne bylo, na rozdíl od medicíny, smířit se s tím, že často nevíte, jak to dopadne. Klient se už víckrát neozve. Nebo se hovor přeruší. Navíc linky jsou vždy anonymizovány – konzultant nevidí číslo volajícího, nezná jeho jméno. Smířit se s tím, že nevíte, zda to, co jste poskytli, bylo pro klienta užitečné, je dost náročné.

 A pak je tady druhá strana mince, že ne vždy se vám podaří nabídnout klientovi řešení. Ať už z důvodu, že klient nemá ještě náhled na to, co potřebuje, nebo to záměrně odmítá, anebo to prostě řešení nemá.

Ale co vždy lze využít, je být s tím člověkem v jeho těžké životné situaci. Jen být tady a teď. Někdy je to maximum, co lze nabídnout, a někdy je to i maximum, co klient chce.

Narozdíl od medicíny, kde se jede na řešení a na výsledek, tady se jde jinou cestou – cestou podpory a pochopení. Bez ohledu na výsledek. A o užitečnosti toho, co intervent nabízí, stejně jako terapeut v psychoterapii, rozhoduje klient.

 

MUDr. Lucia Grepl Bauerová se věnuje psychosomatickému poradenství, mezi témata, kterými se zabývá, patří náročné životní situace, péče o člena rodiny (stárnoucí rodiče, prarodiče), sendvičové rodiny, vztahové ztráty a osamělost, osobní rozvoj, rodinné poradenství .

Více na www.greplbauerova-psychosomatika.cz