Město Oslavany

oslavany

Senior taxi Oslavany

721 111 029

Je nutné objednávat vždy den dopředu.

O vydání průkazu SENIOR TAXI OSLAVANY je možné požádat na sekretariátu starosty města Oslavany (546 418 411 , Nám.13. prosince 51/2)