Městský úřad Bučovice

bucovice

Úsek sociálních služeb a pomoci

Jiráskova 502, 685 01 Bučovice
517 324 440

Přeprava seniorů a tělesně postižených

734 752 742

Služba je poskytována pouze na území města Bučovice (katastrální území Bučovice, Černčín, Kloboučky, Marefy a Vícemilice).

Registraci uživatelů a výdej průkazů zajišťuje Kulturní a informační centrum měst Bučovice (nám. Svobody 823).