Městský úřad Ivančice

ivancice

Denní stacionář

Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice
546 123 402
546 123 405

Senior taxi Ivančice

606 401 968

Objednat alespoň jeden den předem.

Pro využití služby SeniorTaxi je třeba mít zvláštní legitimaci, která se předkládá řidiči před nástupem do vozidla.

Tuto legitimaci mohou zájemci získat v budově MěÚ Ivančice na Palackého náměstí 5/11 v sídle Odboru sociálních věcí.

Pečovatelská služba

Na Úvoze 1425/5, 664 91 Ivančice
546 123 402
546 123 405

Odbor sociálních věcí

nám. Republiky 1316/1.678 01 Blansko
516 775 210
775 859 676