Městský úřad Kyjov

Dům s pečovatelskou službou

Pronajímatelem je Město Kyjov, zastoupené Centrem sociálních služeb Kyjov

Senior Taxi

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov

Zájemci se musejí nejprve zaregistrovat na Odboru sociálních věcí Městského úřadu Kyjov. Podmínkou je trvalé bydliště v Kyjově, věk 65+ anebo vlastnictví průkazu ZTP či ZTP/P.

Registrovaný uživatel obdrží každý měsíc 6 kuponů v hodnotě 40,-Kč, celkem tedy 240,-Kč měsíčně, které může využít pro přepravu u vybraných taxi služeb. Registrace je bezplatná.