Městský úřad Mikulov

MÚ Mikulov - Senior taxi

Náměstí 1, 69201 Mikulov

Službu Senior taxi může využít osoba, která má trvalý pobyt na území města a současně dovršila věk 70 let nebo je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP /P (pokud má osoba průkaz ZTP /P může mít doprovod jedné osoby – doprovod za přepravu nehradí).

Vydávání evidenční karty a zároveň přijímat podepsané formuláře jsou oprávněni zaměstnanci Městského úřadu Mikulov odbor organizačních a vnitřních věcí, podatelna městského úřadu, tel: 519444555

Přeprava probíhá pouze v pracovní dny po domluvě s provozovatelem, objednávku přepravy je nutno učinit minimálně 1 den předem, v den dopravy pouze za předpokladu volné kapacity na telefonním čísle 607856205.

MÚ Mikulov - sociální pracovnice

Náměstí 1, 69201 Mikulov
519444532
hruba@mikulov.cz
519444578
frankova@mikulov.cz
51944607
souchopova@mikulov.cz