Městský úřad Šlapanice

slapanice

Pečovatelská služba

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
533 304 332

Úřady a vyřizování

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice
533 304 334

Seniorbus Šlapanice

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice

Je potřeba být držitelem Seniorkarty, kterou vydává odbor sociální, oddělení sociálních služeb, Masarykovo náměstí
100/7, Šlapanice (I. patro, dveře číslo 118).