NADĚJE

Denní stacionář –
Dům Naděje Brno-Vinohrady

Velkopavlovická 4186/13, Brno
771 235 453

Domov pro seniory –
Dům Naděje Brno-Řečkovice

Hapalova 1488/20, Brno
771 260 238

Domov pro seniory –
Dům Naděje Brno-Bohunice

Arménská 571/2, Brno
776 796 084

Domov se zvláštním režimem Vinohrady

Velkopavlovická 13, 629 00 Brno
771 235 453

Terénní pečovatelská služba –
Dům Naděje Brno-Bohunice

Arménská 4, Brno
776 796 084

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Arménská 4, Brno
776 796 084

půjčování pomůcek je možné pouze po předchozí telefonické domluvě

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »