NADĚJE

Denní stacionář –
Dům Naděje Brno-Vinohrady

Velkopavlovická 4186/13, Brno
771 235 453

Domov pro seniory –
Dům Naděje Brno-Řečkovice

Hapalova 1488/20, Brno
771 260 238

Domov pro seniory –
Dům Naděje Brno-Bohunice

Arménská 571/2, Brno
776 796 084

Domov se zvláštním režimem Vinohrady

Velkopavlovická 13, 629 00 Brno
771 235 453

Terénní pečovatelská služba –
Dům Naděje Brno-Bohunice

Arménská 4, Brno
776 796 084

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Arménská 4, Brno
776 796 084

půjčování pomůcek je možné pouze po předchozí telefonické domluvě