Nejen o sendvičové generaci na Radiu Proglas

O fenoménu tzv. sendvičové generace jsme si povídali v rozhovoru na Radiu Proglas.

Dnešní společnost se vyznačuje tím, že se lidé dožívají vyššího věku, ženy odkládají mateřství na pozdější dobu, narůstá počet rodin s více dětmi a prodlužuje se délka odchodu do starobního důchodu. Důsledkem těchto demografických jevů je tzv. sendvičová generace.

„Problematiku tzv. sendvičové generace vnímáme jako jednu ze zásadních společenských otázek dnešní doby. Jsou to lidé, kteří se kromě vlastní rodiny s dětmi starají také o své staré rodiče nebo rodiče partnera či partnerky. Často při tom chodí do zaměstnání a mají řadu dalších povinností. Zvládat dlouhodobě toto zatížení je velmi náročné a obtížné. Vzniká vysoké riziko rozvoje psychických onemocnění, zdravotních potíží, sociální exkluze anebo partnerských problémů,“ řekla Proglasu pracovnice Skupinové aktivizační služby pro seniory Ivana Fraňková.

Jak komplikovanou rodinnou situaci řešit, a místa, kam je možné se obrátit o pomoc, nabízí náš web sendvicovagenerace.cz.