Nenechávejte služby hospice až na poslední chvíli

Pomoc při zvládání nevyléčitelné nemoci a při umírání nabízí paliativní péče. Můžete využít služeb lůžkového anebo domácího hospice. O tom, co takové zařízení nabízí a proč nenechávat služby hospice až na poslední chvíli, jsme si povídali se Zdeňkou Koubovou, fundraiserkou a koordinátorkou dobrovolníků Hospice sv. Alžběty v Brně.

Když se řekne hospic, tak se nám často vybaví slovo umírání. Co ale všechno hospic znamená a co konkrétně vy v Brně poskytujete?

Hospice jsou zařízení, v nichž se poskytuje péče lidem, jejichž onemocnění již nelze klasickou medicínou vyléčit, ale stále lze mírnit příznaky onemocnění. Takový pacient je zařazen do tzv. paliativní péče a do hospice je přijat v samém závěru svého života.

Oproti péči v nemocnicích je hospicová péče značně individualizovaná. Přihlíží se ke stavu nemocného, je snaha vyhovět mu i jeho rodině a návštěvy je možné realizovat nepřetržitě. Hospicovou péči dobře vystihuje výrok zakladatelky hospicového hnutí v České republice MUDr. Marie Svatošové: „V hospicích nepřidáváme dny k životu, ale život ke dnům.“ Tímto vyjadřuje snahu vnímat každý den pacienta jako cenný a pomáhat mu smysluplně jej naplnit.

V Hospici sv. Alžběty poskytujeme služby lůžkového a domácího hospice, pobytovou a terénní odlehčovací službu, dále provozujeme ambulanci paliativní medicíny, odborné sociální poradenství a půjčovnu pomůcek.

Co znamená domácí hospic?

Jedná se o péči o nevyléčitelně nemocného pacienta doma, kdy o pacienta primárně pečují jeho rodinní příslušníci, a my jim v tom pomáháme. Náš lékař a zdravotní sestřičky domácího nebo jinak řečeno mobilního hospice, navštěvují rodinu a pomáhají jí zvládnout nelehké okamžiky nejen po fyzické stránce, ale i psychicky. Pečující rodina se tak může spolehnout, že zdravotnickému týmu může kdykoliv zavolat, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Je to pro pečující obrovská úleva. Zdravotní sestřičky naučí rodinné příslušníky, jak pacienta správně polohovat, přebalovat, vyživovat, jak pracovat s odsávačkou, podávat léky a kyslík.

Jak dlouho u vás může nemocný být?

Délka pobytu je stanovena na tři měsíce s tím, že se může zažádat o prodloužení. Zdravotní pojišťovna pak prodloužení pobytu schvaluje. V odůvodněných případech nebývá s tímto schválením problém.

Jak moc jsou služby hospice finančně náročné?

Náklady na naše služby v rámci hospicové péče jsou nastaveny tak, aby si tuto péči mohl dovolit opravdu každý. Na to klade vedení hospice velký důraz. Nikdo se nemusí obávat, že by zůstal bez pomoci. Naši práci bereme jako poslání a jsme tu pro všechny.

 

Jak poznat, jestli by už bylo dobré vašich služeb využít? Přece jen si lidé mohou říkat, že na hospic je přeci ještě čas.

Ano, velká část pacientů a jejich rodinných příslušníků si říká, že na hospic je ještě čas a obrátí se na nás na poslední chvíli. Pacient pak v naší péči stráví třeba pouze týden, během kterého rodina pak často lituje, že našich služeb nevyužila dříve. Mnoho lidí považuje pomoc s péči o nemocného za jejich osobní selhání. Nejde o selhání, snažíte se přece najít co nejlepší a laskavou péči pro milovaného člověka. Rodina dostává psychickou podporu od našeho týmu a také když vidí, jakým způsobem u nás v hospici s pacienty a jejich blízkými jednáme, bývají velmi mile překvapeni.

Kdo všechno u vás pracuje a jakou má profesi?

Tým, který pečuje o pacienta, se skládá z paní primářky, lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelů, psychologů, sociálních pracovníků a duchovních. Ti všichni se pravidelně scházejí a probírají jak fyzický, tak psychický vývoj u jednotlivých pacientů. U každého pacienta se sleduje, jak moc jeho nemoc pokročila, jak je možné zvýšit jeho komfort, jak zpestřit jeho čas, zda za pacientem chodí návštěvy, rodina, co by si pacient ještě přál prožít v posledních dnech a také jak mohou dobrovolníci vyplnit jeho volný čas. Výjimkou není ani obnova manželského slibu uskutečněná u nás v hospici.

Pečujete nejen o nemocné, ale také jste hodně v kontaktu s jejich rodinou. Jak to všechno probíhá?

Pro nástup do hospice je nutné, aby žádanku odeslal elektronicky ošetřující lékař. Formuláře k vyplnění jsou k dispozici na našich webových stránkách. Žádost schvaluje paní primářka, která možný nástup konzultuje i se sociálním pracovníkem. Sociální pracovníci následně komunikují s rodinou a vysvětlí všechny podrobnosti nástupu, také pomáhají rodině zorientovat se v nelehké životní situaci. Když personál nazná, že by byla pro rodinu vhodná pomoc psychologa či duchovního, je rodině tato pomoc rovněž nabídnuta. Rodina či známí pacienta mají možnost navštívit jej kdykoliv během dne i noci. Zároveň mohou rodinní příslušníci kdykoliv kontaktovat sociálního pracovníka, aby si ujasnili další postup.

Co vás na vaši práci baví a co vám naopak bere energii?

Mám radost, když se mi podaří najít dárce, který se stane naším pravidelným podporovatelem. Také mě nabíjejí energií naši dobrovolníci. Jako koordinátorka dobrovolníků zajišťuji jejich nábor, plánuji jejich návštěvy u pacientů a mnohdy mám tak i možnost dozvědět se jejich životní příběh. Rovněž mě těší spolupráce s firmami, kdy plánuji pomoc firemních dobrovolníků v rámci jejich dne věnovanému práci v neziskové organizaci. Energii mi bere, když z časových či organizačních důvodů není možné nějaký fundraisingový nápad, o kterém si myslím, že je dobrý, uskutečnit. To asi máme všichni podobné. 

„Myšlenka hospice vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti. Je třeba si uvědomit, že lékařská věda v dnešní době může hodně, ale není všemocná.“

Hospic sv. Alžběty

Poskytuje registrované zdravotní a sociální služby. Sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách — sociální poradenství, odborné sociální poradenství a odlehčovací služby. Zdravotní služby podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách — ošetřovatelská péče, paliativní péče domácí, paliativní péče dlouhodobá lůžková a paliativní medicína (specializovaná ambulantní péče). Máme smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami.

www.hospicbrno.cz