Příspěvek na mobilitu

Příspěvek na mobilitu je dávka pro osoby se zdravotním postižením starší 1 roku, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P.

Žadatel o dávku se musí opakovaně v kalendářním měsíci dopravovat (veřejnou dopravou, sám řídit apod.) nebo být dopravován (příbuznými, známými, taxi apod.) za úhradu a dále mu nesmí být poskytovány pobytové sociální služby podle zákona o sociálních službách.

Výše příspěvku je 900 Kč měsíčně.

Více informací na: webu Úřadu práce ČR – Příspěvek na mobilitu 

anebo v informačním videu ÚP