Příspěvek na zvláštní pomůcku

Nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku má osoba, která má:

  • těžkou vadu nosného nebo pohybového ústrojí nebo
  • těžké sluchové postižení anebo
  • těžké zrakové postižení
  • zdravotní postižení interní povahy způsobující těžké omezení pohyblivosti
  • těžkou demenci s neschopností chůze a odkázaností na mechanický vozík nebo těžkou demenci provázenou těžkým syndromem geriatrické křehkosti a imobility

Více informací na: webu Úřadu práce ČR – Příspěvek na zvláštní pomůcku

informační video Úřadu práce ČR