Průkaz OZP (osoby se zdravotním postižením)

Existuje několik typů průkazu dle stupně zdravotního postižení. Každý z průkazů poskytuje jeho držiteli určité výhody.

  • Průkaz s označením TP (těžké postižení) – přednostní nárok na místo ve veřejných dopravních prostředcích, přednost při vyřizování osobních záležitostí (např. na úřadech).
  • Průkaz s označením ZTP (zvlášť těžké postižení) – místo v autobusu, tramvaji či trolejbusu, vlaku nebo autobusu pro dálkovou dopravu, přednost ve frontách na úřadech (ale ne v obchodě nebo u lékaře), bezplatná doprava pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě, sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
  • Průkaz s označením ZTP/P (zvlášť těžké postižení s průvodcem) – místo v autobusu, tramvaji či trolejbusu, vlaku nebo autobusu pro dálkovou dopravu, přednost ve frontách na úřadech (ale ne v obchodě nebo u lékaře), bezplatná dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem), sleva 75 % jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku ve vnitrostátní přepravě, sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy, bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě (tzn. MHD, doprava autobusem a vlakem), bezplatná doprava vodícího psa, je-li osoba úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Žádosti o průkazy OZP se podávají na úřadu práce dle místa trvalého bydliště žadatele.

Zdravotní stav žadatele bude posuzovat posudkový lékař správy sociálního zabezpečení, který si vyžádá lékařské zprávy ošetřujících lékařů.

Více informací na: webu Úřadu práce ČR – Průkaz OZP

informační video Úřadu práce ČR

Úřad práce Brno-město

Křenová 111/25, Brno
950 104 440
logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »