sebekoucink

Sebekoučinkem (nejen) proti stresu

Sebekoučink. Slyšeli nebo zaznamenali jste už někdy tento pojem? K čemu je dobrý a jak nám může pomoci? O tom bude následující článek.

Když se mluví o generaci, která se na jedné straně ještě stále stará o své děti, případně vnoučata a současně je více či méně zatížena péčí o své stárnoucí rodiče, bývá označována jako “sendvičová generace”. Taková definice někdy není úplně přesná a tlak, kterému jsou lidé, převážně ženy, této generace vystaveni, odpovídá spíš tlaku vyvolanému dvěma mlýnskými kameny. 

Je pochopitelné, že náročná a dlouhodobá péče o blízké s sebou nese velkou zátěž a omezení pro všechny členy takové vícegenerační rodiny, ale nejvíce zasahuje generaci prostřední, pečující. Syndrom vyhoření, spojovaný především s pracovním prostředím, hrozí ve vysoké míře i jim. Potkat může každého, kdo si na sebe naloží příliš a nedbá preventivně o svoji duševní hygienu.

Jak tomu předejít? Sebekoučink může být cesta

Sebekoučink může být dobrou cestou, jak i velmi vytížený, až přetížený člověk, může najít vnitřní klid a pohodu. Jde vlastně o způsob, jak pomoci sám sobě pomocí svých vlastních myšlenek. Pravděpodobně mnohokrát denně vedete vnitřní rozhovor sami se sebou, hlavou se vám honí různé myšlenky, možná sami se sebou v duchu diskutujete. Většinou ale toto vše probíhá nevědomky, bez skutečného přínosu pro vaši vnitřní pohodu.  

Vědomý sebekoučink je tedy vlastně uvědomělý, cílený vnitřní rozhovor, při kterém propojujeme obě naše hemisféry. Díky levé, racionální, si uvědomujeme, co chceme, pravá, emoční, nás vede k pocitům, které nám to přinese. Jaký má takové povídání sama se sebou smysl? Nadhled nad sebou, který díky správnému využití sebekoučovacích technik získáte, vám pomůže vidět svůj život i všechny problémy jinak, nově. Někdy postačí změnit perpektivu, ze které vše sledujete a už to vede ke schopnosti opustit omezující postoj a najít nový, konstruktivní přístup. 

sebekoucink-me-time
Sebekoučing – čas pro mě …

Jak na to? 

Naplánujte si schůzku se sebou samým. I když času máte málo, nekompromisně si alespoň nějaký časový prostor pro sebe vyhraďte. Najděte si klidné místo a podívejte se na svůj život. Ptejte se sami sebe:

Co mne nyní opravdu nejvíce zatěžuje, trápí? Pojmenovat si svůj problém je první krok k úspěchu. Pokud jasně nezformulujete konkrétní příčinu svého napětí, nespokojenosti, nebudete schopni najít skutečné řešení. Stejně důležité je definovat cíl, kterého chcete dosáhnout. Některé skutečnosti jsou dané, není ve vašich silách je změnit a je třeba je přijmout jako fakt. Vždy ale můžete měnit svůj postoj, svoje konkrétní kroky, svůj přístup tak, abyste dosáhli vlastního cíle. Vědomé otázky, které vám v tom mohou pomoci, jsou například tyto:

  • Co na této situaci můžu ovlivnit?
  • Proč je to pro mě důležité?
  • Jak to můžu udělat?
  • Jaké mám další možnosti?
  • Co ještě jiného můžu vyzkoušet?
  • Co mi to přinese?
  • Jak se budu cítit?
  • Co k tomu potřebuji?
  • Kdo nebo co mi s tím může pomoci?
  • Kdy začnu? …

Můžete si je předem napsat a následně v samotě a klidu upřímně sám sobě odpovědět. Nebojte se a dovolte si odpovídat pravdivě. Neutíkejte sami před sebou. Výsledek vás možná překvapí a otevře vám zcela jiný pohled na to, co nyní prožíváte.

Sebekoučink má mnoho podob

Sebekoučink využívá řadu dalších technik. Jednou z nich je učení se vděčnosti. Zaveďte si do svého pravidelného večerního rituálu pětiminutovku vděčnosti. V klidu se posaďte, zavřete oči, pomalu se několikrát nadechněte a vydechněte. Uvědomte si svůj dech, svoje tělo, jeho spojení s podložkou, s židlí, uvolněte se a dýchejte pomalu. V mysli si projděte uplynulý den a najděte to, co vás v něm potěšilo, dodalo energii, zač můžete být vděčni. V každém dni lze nalézt alespoň malý kamínek radosti a štěstí a ten se stane základem vaší vděčnosti. Podržte ho v mysli, prožijte znovu pocit, který ve vás vyvolává. Znovu zklidněte svůj dech, otevřete oči. 

Zaveďte si “deník vděčnosti” a zapište si třeba jen jedním slovem to, co si v daném dni vaši vděčnost zaslouží. Možná bude hledání pozitivních kamínků dne zpočátku těžké. Najděte vždy aspoň jednu malou drobnost. Když budete takto pokračovat, naučíte se vidět více a více dobrého ve svém životě a tím posílíte i sami sebe. Po čase budete i během dne více ovlivněni pocity štěstí a vděčnosti. V našich životech totiž roste to, na co se zaměřujeme a co posilujeme. Už jen změna zacílení pozornosti vyvolá změnu reality vašeho života na mnoha úrovních. 

Jak nezapomenout sami na sebe

O tom, jak pečovat o seniora a zároveň nezapomenout sami na sebe, je i první díl našeho Podcastu o sendvičové generaci.