Tísňová péče: tlačítko, které pomáhá

Tráví senior svůj čas doma sám? Obáváte se, že ho náhle přepadne slabost, zhorší se mu zdravotní stav anebo kupříkladu upadne? Chcete, aby si mohl zajistit okamžitou pomoc v jakékoli nepředvídatelné a krizové situaci a byl tak více soběstačný?

Tísňová péče

V těchto případech je možné využít službu tzv. tísňové péče. Jedná se o sociální terénní službu určenou pro osoby žijící samostatně, které jsou ale kvůli svému věku, nemoci nebo postižení vystaveny riziku ohrožení zdraví nebo života.

Seniorovi v rámci služby bude bezplatně zapůjčeno zařízení, které bude mít neustále při sobě. Stisknutím jednoho tlačítka se v případě nouze spojí s vyškoleným operátorem, který krizovou situaci vyhodnotí a začne ji ihned řešit. Zavolá pomoc, může kontaktovat rodinu, blízké osoby, obvodního lékaře, záchrannou službu, hasiče, policii apod.

SOS zařízení – co je to?

Tímto SOS zařízením může být tlačítko na přívěsku, náramkové hodinky či telefon. Anebo bude v domácnosti seniora nainstalované zařízení, které umí například vyhodnotit, že se v bytě delší dobu nikdo nepohyboval a automaticky se spojí s dispečinkem. Záleží vždy na konkrétním poskytovateli, jakou formu služby nabízí.

Jak služba funguje

Služba „tísňová péče“ funguje nepřetržitě. Poplatek za službu se pohybuje od 150 Kč do zhruba 450 Kč měsíčně a může být hrazen z příspěvku na péči.

Jak dokládají údaje Ministerstva práce a sociálních věcí, počet těch, kteří tísňovou péči využívají, v průběhu let roste. V roce 2014 ministerstvo evidovalo v České republice 1 845 uživatelů, v roce 2018 jich už bylo 2 889. Z toho většinu tvořily ženy, kterých bylo 2 359. V Jihomoravském kraji v daném roce tísňovou péči využilo 166 osob.

Registr poskytovatelů sociálních služeb MPSV

Přehled organizací, které zajišťují tísňovou péči