Afázie: když náš blízký nedokáže komunikovat jako dřív

Znáte pojem afázie? Může se stát, že náš blízký ztratí schopnost se vyjadřovat. Bude mu dělat problém mluvit, tvořit věty a používat ta správná slova. Jak se afázie projevuje, na jaké odborníky se obrátit? Co vše můžeme udělat pro naše blízké, kteří mají problém s komunikací? A proč se vyvarovat používání slabikářů pro děti? Na to  jsme se ptali logopedky Lucie Mackové, která stojí spolu se svými kolegy za aplikací AfaSlovník – první logopedickou aplikací pro léčbu Afázie v Česku.

Co je to afázie? A kdy se může objevit?

Afázie je narušení komunikace, ke kterému dochází při poškození mozku. Toto poškození může vzniknout v důsledku úrazu, nádoru, rozvíjejícího se kognitivního deficitu, ale nejčastější příčinou je cévní mozková příhoda – krvácení nebo mrtvice. V důsledku toho člověk nedokáže komunikovat jako dříve.

Jak se projevuje? Co je pro tuto nemoc typické?

Existuje mnoho typů afázie. Projevy mohou být buď velmi nápadné, jako třeba celková neschopnost se verbálně vyjadřovat, pojmenovat předměty a tvořit věty. Osobě s afázií déle trvá, než najde vhodný výraz. Důležité je ale zmínit, že inteligence zůstává zachována, a to i u nejtěžší formy afázie, tzv. globální, kdy pacient nerozumí svému okolí a ani se nedokáže slovně vyjádřit.

Mezi diskrétnější projevy řadíme například hledání vhodného výrazu nebo narušení porozumění a schopnosti koncentrace pozornosti ve chvíli, kdy hovoří více osob najednou. Porozumění mohou ztěžovat také ruchy z okolního prostředí.

Myslím, že ne vždy rodina a blízcí dokážou příznaky správně zařadit, ale vidí, že se s člověkem něco děje. V takovém případě by se měli obrátit na lékaře.

Na jaké odborníky je dobré se obrátit?

Pokud je vznik afázie náhlý, a navíc i doprovázen dalšími projevy, jako je oslabení končetin na jedné straně těla, pokles koutku, náhlá úporná bolest hlavy, vždy by měli volat záchrannou službu.

Pokud jsou projevy plíživější a nebo hledáme pomoc pro člověka, který například prodělal cévní mozkovou příhodu, mohu jako rozcestník kontaktů nabídnout odkaz na webové stránky www.cojeafazie.cz, na jejichž tvorbě jsem se uplynulý rok podílela společně s kolegyní Zuzanou Hanibalovou. Web si klade za cíl pomoci osobám stiženým afázií a jejich blízkým v náročné životní situaci. Ke shlédnutí jsou zde například rozhovory s lidmi, kteří s afázií bojovali také, rozhovory s neurology a logopedy, tipy na vhodné pomůcky k tréninku řeči, články a další užitečné odkazy. S orientací na webu pomůže také chatbot Ester v pravém dolním rohu. Velkým přínosem je databáze kontaktů z oboru logopedie, ergoterapie, fyzioterapie a psychoterapie, na které se pacienti a jejich blízcí mohou obrátit.

Jak mohou blízcí podpořit člověka, který má afázii?

Z rozhovorů s osobami s afázií vyplývá, že nejdůležitější je podpora a láska. Člověk s afázií může zpočátku reagovat podrážděně. Především pokud má narušenou i složku porozumění, může mít tendence uzavírat se do sebe, nekomunikovat a spadnout do sociální izolace. To však v boji s afázií nepomáhá. Důležitý je citlivý přístup, nastavení primárního komunikačního systému, jakéhokoliv, ať už se jedná o komunikaci ve formě ano/ne, prostřednictvím obrázků, gestikulaci či tužku a papír. Dále je potřeba zajistit svému blízkému kvalitní péči, na které se podílí více odborníků, především neurolog, klinický logoped, fyzioterapeut a ergoterapeut, v případě rozvoje deprese také psycholog, psychiatr. A být trpělivý.

Je něco, čemu je dobré se vyvarovat?

S dobrým úmyslem často příbuzní hovoří za svého blízkého stiženého afázií, dokončují za něj věty či se snaží tlumočit, co si myslí. Taková situace je velmi těžká pro všechny. Představte si, že třeba váš manžel, profesí učitel či právník, celý život výřečný a komunikativní, najednou nezvládne odpovědět na jednoduchou otázku. Ale je potřeba se přizpůsobit, obrnit trpělivostí a nabídnout podporu a pomoc, ne za něj řešit situace.

Příbuzní nosí svým blízkým do nemocnice slabikáře, což je také častá chyba. Chtějí být nápomocní, ale užívání pomůcek, které jsou primárně určeny pro děti, nikoliv pro dospělé, mívá u pacientů za následek pocit méněcennosti a degradace, opět může člověka uzavírat do sebe. Doporučuji se o výběru pomůcek a náročnosti cvičení radit s klinickým logopedem.

Můžete nám představit webovou aplikaci AfaSlovník? Proč vznikla? S čím a jak může pomoc?

AfaSlovník vznikl v roce 2015 původně jako studentský projekt s cílem poskytnout moderní logopedickou pomůcku pro dospělé lidi s afázií. Díky němu mohou procvičovat slovní zásobu efektivně, samostatně, na denní bázi, a navíc zábavnou formou. Klinický logoped svému pacientovi nastaví cvičení, která jsou pro něj vhodná a on může ze svého mobilního telefonu, tabletu či domácího počítače procvičovat poslech, psaní či čtení. V současné době má AfaSlovník přes 5500 uživatelů.

Chystáme nová rozšíření v oblasti gramatiky, vylepšení statistik a zpětné vazby z cvičení. Aplikaci je zdarma a každý si ji může vyzkoušet na www.afaslovnik.cz. Jedná se o webovou aplikaci, takže se nestahuje do zařízení, ale je potřeba připojení k internetu.

E-book O sendvičové generaci

Kdo je to příslušník sendvičové generace, jak se jím stane a co to obnáší. Ale také o tom, jak si pomoci ve složitých situacích, kdy se obrátit na odbornou pomoc a kterou z nich zvolit.