pozitiva-sendvicove-generace

Jaká jsou pozitiva sendvičové generace?

Na sendvičovou generaci se většinou pohlíží jako na generaci zatíženou velkým množstvím úkolů, jejichž řešení zatěžuje, vyvolává problémy a může vést až k vyhoření. V obtížných situacích ale můžeme vidět nejen těžkosti. Lze se podívat na věc z jiného úhlu. Nový pohled nám umožní vnímat nejen obtíže spojené s životem mezi dvěma nebo leckdy i třemi generacemi, ale i jeho světlé body. Pojďte se tedy blíže podívat na pozitiva sendvičové generace. Může se nám podařit uvědomit si velké plus života mezi staršími a mladšími a načerpat tak sílu ke zvládání toho náročného.

V čem je tedy výhoda člověka, který je obklopen generací starší, mladší a někdy i nejmladší? 

“Víš mami, tenkrát…“ 

Mít i ve vyšším věku své vlastní rodiče je jistě velký dar. Přestože je někdy opravdu mnoho oblastí, které je třeba řešit (přičemž vlastních sil ubývá), mít možnost obejmout vlastní mámu nebo tátu, není samozřejmost. Vidět jejich pohled, slyšet jejich hlas… A nejen to. Dokud vlastní rodiče, nebo alespoň jeden z nich, stále ještě žijí, máme pořád čas uzavřít některé, mnohdy po desetiletí se táhnoucí, konflikty. Neskrývá se ve vašem nitru neuzavřená křivda, bolest, za kterou vidíte své rodiče? Možná jste ji dávno sami v sobě potlačili, ale nikdy skutečně neuzavřeli. 

Vaši rodiče možná ví nebo jen tuší, že vás některý jejich čin, slovo, rozhodnutí velmi citelně zasáhlo, a sami čekají. Čekají na pojmenování dávných křivd a zároveň na vaši moudrost, shovívavost, porozumění. Třeba nejsou schopni nahlas přiznat svoji chybu a potřebují vaše slova, která i jim samotným pomohou ještě na tomto světě smířit se s chybami, kterých se dopustili. Možná i přes svoji neoblomnost čekají na vaše slova odpuštění.

Nenahraditelné vzpomínky

A co teprve vztah prarodičů a vnoučat. Kolik vzpomínek, zážitků, zkušeností s odchodem nejstarší generace nenávratně zmizí a pro vaše děti a vnoučata bude navždy ztraceno. Přitom životní moudro vyřčené z úst staršího zkušeného člověka může vaše děti ovlivnit na celý život. Pokud navíc mají děti se svými prarodiči hezký vztah, mohou jim být babička s dědou i skvělým životním vzorem.

Svět dnešních seniorů byl tolik odlišný od světa jejich vnoučat, jak tomu snad nikdy v minulosti nebylo. Pro dnešní děti je mnohé z mládí jejich prarodičů zcela nepochopitelné. Dokud ještě žije generace starší, než jste vy sami, využijte tuto možnost a zachyťte mizející vzpomínky, popište staré fotografie, zaznamenejte příběhy svých předků. Mladá generace se velmi často o své kořeny zajímá a často nenachází nikoho, kdo by jim mohl objasnit, “jak to tenkrát bylo”. 

pozitiva-sendvicove-generace

Oboustranné obohacení

Pokud mají vaši rodiče či prarodiče ještě dostatek síly, podporujte je v kontaktu s vašimi dětmi nebo i vnoučaty. Pro starší generaci jsou přiměřená setkání s mladými zdrojem energie a povzbuzení. Mohou mít někdy pocit, že jsou odsunuti na vedlejší kolej. Nebojte se je zapojit ať už skutečnou péčí o vaše děti a vnoučata a nebo jen zpracováním vzpomínek, které jednou nejmladší generaci ukáží vlastní kořeny. 

Spokojené pak budou obě strany – prarodiče pookřejí a budou se cítit užiteční, děti získají poklad, v podobě střípků minulosti. 

Hledejme a nacházejme pozitiva sendvičové generace

Zkuste hledat to, co ve vašem sendviči funguje nebo by mohlo fungovat. Najděte sebemenší výhodu, na kterou se pak zaměřte a začněte ji cíleně využívat a rozvíjet. Sendvičová generace není jen náročná, je i krásná a obohacující, proto využijte přednosti, které vám nabízí.