Najednou jsem se musela postarat o oba své rodiče

Zuzana Vránová je průvodkyní péčí o seniory a současně má sama zkušenosti s rolí sendvičové generace. Během péče
o svou nemocnou maminku se dostala do situace, kdy se najednou musela postarat o oba své rodiče. V rámci své profese poskytuje komplexní poradenství pro pečující a dokáže si představit, co péče o stárnoucí rodiče jejich blízkým přináší.

Na svém webu píšete, že jste sama byla sendvičovou generací. Co pro Vás bylo nejtěžší? 

Ano, byla jsem v období péče ještě o docela malé děti (3 a 5 let) náhle postavena před úkol postarat se o oba moje rodiče. Maminka trpěla Alzheimerovou chorobou a pečoval o ni můj nevlastní otec. Já mu občas pomáhala. Pojednou velmi těžce onemocněl a sám potřeboval pomoc a péči a následně velmi brzy zemřel.

Nejtěžší bylo období, kdy jsem najednou měla dva seniory na péči a k tomu dvě malé děti. Pro mě bylo těžké ustát to hlavně psychicky. Byla jsem tehdy jako ve snu, nepříznivé události a zprávy přicházely každý den.

A co Vám nejvíce pomohlo?

Měla jsem výhodu mého vzdělání (jsem diplomovaná sociální pracovnice). Věděla jsem si rady, co dělat a jak vše zařídit prakticky. Moc mi pomohla moje dobrá orientace v různých dávkách a službách. Uvědomění si své vlastní odbornosti mi bylo velkou pomocí.

Další pomocí byla moje rodina, hlavně moje starší děti a sestra mojí maminky. Péči o maminku jsem uspořádala pomocí velmi účinného sociálního nástroje, u nás málo využívaného: rodinná konference. Ta je součástí tzv Case managementu, případové práce v sociální oblasti.

Sezvala jsem k nám všechny, kdo byl ochoten mi pomáhat, a domluvili jsme se na konkrétních krocích, kdo může kdy chodit a vytvořili systém a týdenní rozvrh.

Pak jsem požádala o umístění malých dětí do školky. Sama jsem pečovala dopoledne. Odpoledne nastoupila pečovatelská služba, rozvoz obědů, odpoledne na vycházky také pečovatelská služba a večer někdo z rodiny. Péči jsme poskytovali mamince u ní doma. Hodně mi pomáhal manžel, když hlídal malé děti, kdy jsem já pečovala, občas jsem si je ale brala s sebou. Také maminčina sestra chodila maminku jednou týdně koupat a spala tam s ní o víkendu.

Velkou výhodou bylo, že jsem nechodila do práce a měla možnost zůstat doma.

Myslíte, že je i něco pozitivního na tom patřit do sendvičové generace?

Těžko posoudit komplexně, ale u nás konkrétně to rodinu stmelilo. A mě jako matku moc potěšilo, že jsou všechny moje děti ochotné mi pomoci. Tehdy těm starším bylo 16, 21, 24 let. Všechny pomáhaly pravidelně a byl na ně spoleh. Pokud jeden nemohl, samy se mezi sebou domluvily na změně „služby“, a mně to jen oznámily, abych věděla.

Pro malé děti si myslím bylo také dobré vidět, že starým lidem se má pomáhat.

Jak jste se stala průvodkyní péčí o seniory?

Mezník bylo asi moje rozhodnutí začít studovat sociální práci při třech dětech dálkově na VOŠ sociálně právní. Někdy si dělám legraci, že mám studium “z tramvaje“, kdy jsem se učila po cestě do práce. Tehdy jsem začala kvůli studiu pracovat v oboru, abych splnila požadavek praxe na škole. To jsem pracovala v pečovatelské službě. Nyní je to pro mě velká výhoda. Dokážu si představit, co péče o seniory obnáší i tzv „z dola“. Po letech se mi to také hodilo při péči o rodiče.

Nepracovala jsem jen se seniory, působila jsem např. u hendikepovaných dětí i dospělých, nebo u sociálně slabých. Také jsem pracovala v poradenství pro rodiny jako dobrovolník. K pomáháním seniorům jsem se dostala v době, kdy už mi rodiče zemřeli a moje mladší děti povyrostly.

Byla jsem koordinátorkou péče o seniory a následně jako sociální pracovnice v penzionu pro seniory.  V období karantén, kdy péče pro všechny pomáhající pracovníky byla velmi těžká, to pro mě bylo náročné období. Viděla jsem na sobě, že pokud chci obstát, musím sama na sobě hodně pracovat. Vyhledávala jsem různé kurzy online pro podporu psychiky i odbornosti. Našla jsem jeden Kongres ženského podnikání, kde jsem dostala nápad, že nemusím být jen zaměstnanec. V kontextu našeho sociálního systému, a také po zkušenostech mých kamarádů a známých a mne samotné s našimi úřady, mě napadlo stát se takovou průvodkyní péči pro rodiny, kteří musí pro nenadálou událost pojednou z ničeho nic začít pečovat o svého blízkého seniora a nevědí si rady.

Do té doby samostatný senior, který hlídá vnoučata, sám kvůli zranění, nepříznivé události, potřebuje péči a pomoc. Rodina např. podniká a nemůže tolik pečovat, nemá čas, neví, co je třeba zařídit. Zde mohu já poradit, mám na to odbornost.

S čím vším můžete pomoc?

Mohu poskytnout komplexní poradenství od začátku případu. Říká se tomu case management.

Zhodnotím situaci rozhovory s rodinou a návštěvou potřebného. Poradím, jakou pomoc využívat a mohu hlavně pomoci se sháněním péče, zorientovat rodinu v oblasti dávek a služeb. Pokud budou chtít pomohu zařídit dávky, vyplnit formuláře a zastoupit na úřadě. Dokážu také poradit, jaké pomůcky se dají využít a napojit rodinu na další odbornou pomoc. Zaměřuji se na to, aby potřebný mohl co nejdéle zůstat doma.

Neposkytuji přímou péči, ale mohu ji pomoci zařídit. Šetřím čas dětem potřebných rodičů, kteří nemohou přestat pracovat. Mohu také poskytovat poradenství v různých fázích případu. Orientuji se v dávkách a službách a vyznám se ve fungování našich úřadů a služeb. Samozřejmě existují bezplatné poradny, ale já nabízím ještě něco navíc: průvodcovství celým případem, podporu rodině, svůj čas i svou odbornost, a hlavně Akci!

Je něco, co byste chtěla vzkázat zástupcům sendvičové generace?

Nebuďte na to sami, nechte si poradit. Vždy je možnost něco dělat, nemusí to pokaždé končit domovem pro seniory. A pokud už to jinak nejde, vždy je cesta, jak najít kvalitní služby. Zapojte všechny své blízké i ochotné přátele do pomoci, sdělujte jim, jak se cítíte, mluvte o tom, hledejte i podporu pro sebe, pro pečující!

Hned zpočátku události situaci řešte společně. Nemusí se jeden člověk z rodiny obětovat, to není správné a ani prospěšné pro něj hlavně a ani pro jeho rodinu!

Hledejte výhody situace, mluvte se svými dětmi otevřeně, pokud nevíte jak, nechte si poradit! I velmi malé děti vnímají situaci a potřebují ji vysvětlit. Udělejte si čas na sebe i své děti i v období pečování!

Více informací