Senior telefon funguje víc než 30 let, pomáhá seniorům i pečujícím

V životě občas přicházejí chvíle, kdy se my anebo naši nejbližší cítíme špatně. Můžeme zažívat smutek, osamělost, úzkost a nevíme si rady. Ne vždy je v okolí někdo, komu se můžeme svěřit. Nebojte, nejste v tom sami. Můžete zavolat na linku důvěry Senior telefon, kterou provozuje organizace Život 90. Pomáhají seniorům, pečujícím a jejich rodinám. Vyslechnou vás a poradí.
O tom, co všechno senior telefon nabízí a jak služba vznikla, jsme si povídali s vedoucí Anetou Mundok Nitschovou.

Kdo se může na Senior telefon obrátit? Je pouze pro seniory?

Senior telefon je odborná linka důvěry pro lidi starší 60 let. Poskytujeme ale také podporu i pečujícím, příbuzným a blízkým starších lidí, kteří potřebují  pomoci v náročné situaci a díky nám na to nemusí být sami. Linka důvěry funguje na čísle 800 157 157 v nepřetržitém provozu, je anonymní, zdarma a je na ní možné volat opakovaně. Obrátit se na nás můžete také emailem seniortelefon@zivot90.cz

Komu se volající dovolá?

Senior telefon tvoří tým konzultantů a konzultantek, kteří splňují vzdělání dle zákona o sociálních službách. Všichni také musí mít absolvovaný kurz krizové intervence, nebo jej splnit několik měsíců od nástupu. Další vzdělání konzultantů a konzultantek je různorodé – od sociální práce, po právo, psychologii, farmacii i ekonomické obory. Všichni ale poskytují stejně kvalitní intervenci a stejnou míru informací.

S čím dokážete pomoci?

Na Senior telefon se obrací klienti a klientky například v akutní krizi, (hádka s blízkými, úmrtí v rodině, psychická nepohoda, syndrom EAN, domácí násilí, suicidální myšlenky nebo tendence) kdy s nimi v pracujeme dle zásad a postupů krizové intervence, zaměřujeme se na „tady a teď“, pomáháme lidem najít další zdroje podpory a základní stabilizaci, aby tíživou situaci zvládli překonat. 

Pak je to sociální poradenství, kdy pomáháme starším lidem, ale i jejich blízkým zorientovat se ve světě sociálního zabezpečení a sociálních služeb, na jaké příspěvky mohou mít nárok, jak si o ně požádat a jak si zařídit potřebné služby, které by jim pomohli zůstat co nejdéle doma a blízkým zvládnout náročnou péči. 

A v neposlední řadě je to doprovázení, kdy pomáháme klientům a klientkám nést nepřízeň osudu nebo situaci, která je neměnná, jako třeba dlouhodobá nemoc, která způsobuje ztrátu soběstačnosti, osamělost, truchlení, dlouhodobé psychické obtíže, jako třeba úzkosti, deprese a další.

Lidé se na nás obrací opakovaně, protože často nemají ve svém okolí nikoho, komu by se mohli se svými starostmi, obavami a neklidem svěřit a je pro ně náročné zvládnout každý den.

Jaká myšlenka stále za vznikem této telefonní linky?

V devadesátých letech, když se formovaly sociální služby a s tím i ŽIVOT 90, jakožto organizace zaměřena na starší populaci, měl zájem na tom, aby i čeští (a tehdy i slovenští) senioři a seniorky měli možnost využít specializovanou linku důvěry. Inspiraci zakladatelé – pan a paní Lormanovi hledali v evropských městech např. ve Francii, Rakousku nebo Německu.

Jak dlouho už fungujete?

Už je tomu více než 30 let. Senior telefon spustil provoz na začátku roku 1991. První finanční prostředky na provoz byly získány v roce 1992. Od té doby prošel Senior telefon řadou transformací, jako například převedení do non-stop provozu, zajištění bezplatného volání pro klienty a klientky díky zelenému číslu v roce 2003 a také celková profesionalizace díky vzdělání odborníků, kteří na Senior telefonu začali působit. V současné době posouváme linku důvěry stále vpřed díky kontinuálnímu vzdělávání konzultantů a konzultantek, zajištění poskytování pravidelné intervizní a supervizní podpory, přesunu pracoviště do vhodnějších prostor, vylepšování naší databáze a dalšího technického „vylaďování“.

Jste vytížení?

Je pro nás obtížné vysledovat, kdy je naše linka důvěry nejvíce vytížena, protože je to pokaždé statisticky jinak, proto bylo našim cílem obecně posílit provoz, abychom zajistili dobrou dostupnost v kteroukoli denní dobu nebo den v týdnu. Obecně je více hovorů dopoledních a odpoledních hodinách, v průměru se jedná o 30-40 hovorů denně. Větší nárůsty hovorů zaznamenáváme, co se týče ročních období s příchodem podzimu a jara.

S čím se na vás volající nejčastěji obracejí? Co dnes (nejen) seniory trápí?

Kromě individuálních starostí a obtíží, které trápí starší lidi nebo pečující, jako je nejčastěji psychická nepohoda, úzkosti, suicidální myšlenky, pocity smutku, sdílení bolesti, mezilidské vztahy, osamělost nebo potřeba zorientovat se v dostupné pomoci od státu, vnímáme, že starší lidi silně zasahují současná politická témata, jako byl COVID-19, válka na Ukrajině, zdražování energií, inflace, situace s valorizací důchodů, současné politické uspořádání apod.

Starší lidé s námi sdílí své názory, popř. obavy, poskytujeme jim informace z ověřených zdrojů a pokoušíme se v případě potřeby vyvracet podvodné zprávy, např. hoaxy. Tato témata silně na naší lince rezonovala před několika měsíci, v tuto chvíli pozorujeme, že se lidé navrací sami k sobě a svěřují se nám spíše více svými osobními obtížemi, které ale často jsou současnou situací ovlivněné. Setkáváme se také s nekalými obchodními praktikami a edukujeme klienty a klientky, na co si mají dát pozor a jak postupovat, v případě, když se stali obětí podvodu apod.

V organizaci Život 90 poskytujete i další služby. Mezi ně patří i poradenství. Pro koho je vhodné a kam se mohou zájemci hledající pomoc obrátit?

V rámci našeho Poradenského centra poskytujeme odborné sociální a právní poradenství pro seniory, seniorky a pečující nebo příbuzné. Počet pečujících nebo příbuzných, kteří se na naše poradny obrací stoupá. Naše sociální pracovnice mohou poskytnout odbornou radu a praktickou pomoc s podáním různých žádostí, a to na území hl.m. Prahy terénní nebo ambulantní formou, obrátit se na nás mohou i lidé mimopražští a to písemně nebo telefonicky. (poradna@zivot90.cz, Linka sociálního poradenství: 778 888 022 – po-pá 9:00-15:00, 222 333 555 – telefonní číslo na recepci pro objednání do ambulantní sociální poradny nebo právní poradny).

 

E-book O sendvičové generaci

Kdo je to příslušník sendvičové generace, jak se jím stane a co to obnáší. Ale také o tom, jak si pomoci ve složitých situacích, kdy se obrátit na odbornou pomoc a kterou z nich zvolit.