typologie-sendvicovych-rodin

Typologie sendvičových rodin

Tak jako můžeme najít různé podoby sendvičů od různých kuchařů, existuje i typologie sendvičových rodin. Jaká je ta vaše? Jakou má podobu, charakteristiku, vnitřní dynamiku? Jak moc to vypovídá o vnějších stranách sendviče? Nejde více o to, jak se ke své roli stavíte vy sami?

Jaká je tedy typologie sendvičových rodin?

Sendvič trpitel

Roli trpitele v sendviči přebírá ve většině případů žena. Starostlivá, ochotná, na sebe zapomínající, milující osoba. Nic pro ni není příliš náročné. Nikdo pro ni není méně důležitý, než ona sama. Obětuje se hrdinně a vytrvale. Zároveň svoji oběť náležitě zveřejňuje a svému okolí připomíná. Na dotaz “Jak se máš?” s povzdechem odpovídá “Ale však víš, je to náročné, ale dělám co mohu.” Ani mladší, ani starší generace jí nepřináší více radostí než starostí. Děti i vnoučata jsou sice zdravá a šikovná, ale určitě náročnější na hlídání. Stárnoucí rodiče sice téměř žádnou pravidelnou pomoc nepotřebují, ale přece jen už nezvládají vyřídit všechno samostatně.

Člověk v roli sendvičového trpitele ale nejvíce trpí ve chvíli, kdy okolí o jeho oběť nestojí, nepotřebuje ji. Pak jeho život skoro ztrácí smysl. Jaké břemeno tak nakládá na své mladší i starší blízké, si vůbec neuvědomuje.

Sendvič manipulátor

Jako každý manipulátor snaží se tento člověk dosáhnout svého cíle ne otevřeně, ale skrytým způsobem. Dokáže své blízké přimět k takovému chování, které je pro něho výhodné.  

Jeho okolí si ani neuvědomuje, že je manipulováno a jakoby neviditelnou rukou vedeno tam, kam mnohdy ani nechce. Rozdíl mezi občasnou manipulací, kterou více méně téměř každý občas použije a manipulativní osobností, která dokáže otrávit všechny kolem sebe, je obrovský. A skutečný manipulátor není schopen své chování reálně posoudit. Přesto i jen občasná vědomá manipulace vztahy otravuje a je na místě se jí vyhnout a jednat se svým okolím otevřeně a čestně, s vlastní vnitřní jistotou a sebedůvěrou.

Sendvič generál 

Člověk v roli sendviče generála je silný, energický, vysoce výkonný, vždy připraven zasáhnout, organizovat, zajišťovat. Energie z něho srší na všechny strany. Mladší generaci ovládá pevnou rukou a to i v případě, že už se jedná o generace dvě. Starší generaci také nedává příliš prostoru pro vlastní rozhodování. On sám nejlépe ví, co je pro ostatní dobré. Sám volí nejlepší cestu, své okolí o ní informuje a nekompromisně dbá na její naplňování. Nediskutuje, nedává prostor. Jak se jemu samotnému žije? Díky své vitalitě stále zvládá fungovat jako skutečná hlava několika generací rodiny. Na přemýšlení o tom, jak je se svým životem spokojený nemá čas. Bohužel nemá čas ani na zamyšlení nad pocity a spokojenosti zbytku rodiny. 

Sendvič respektující

Respekt k sobě i ke svému okolí. Takový přístup vyžaduje vnitřní klid, přijetí své situace, sama sebe i svých blízkých. “Milujte své bližní, jako sama sebe.” Naplnění tohoto biblického poselství je jedinou cestou, která přináší klid, radost a porozumění do vztahů mezi generacemi. I v roli toho, který se snaží naplňovat potřeby starších a mladších, má každý člověk povinnost myslet i na sebe. Jakmile začne své potřeby popírat a zapomínat na ně, přestává dostatečně milovat sám sebe a tak současně ztrácí schopnost dostatečně milovat své bližní. A opačně, ve chvíli kdy začne vidět jen svoji představu o správném způsobu života jako jedinou přijatelnou, přestává respektovat přání a potřeby ostatních. 

typologie-sendvicovych-rodin (2)

Poznali jste se? Pravděpodobně máte každý více či méně sklon k některé z výše uvedených možností. Tímto svým nastavením pak ovlivňujete fungování celé své sendvičové rodiny. Celý život máte možnost si uvědomovat, jak se vůči svému okolí projevujete a své chování korigovat. A učit se respektu sám k sobě i k druhým je celoživotní úkol, na kterém můžete pracovat i v roli sendviče.