Videospoty: podporujme rodiny v regionech

Ve čtyřech videospotech seznamuje projekt Krajské rodinné politiky diváky s možnostmi podpory rodiny v regionech a hlavně s důležitostí rodinné politiky na regionální úrovni

Videospoty pozorňují, jak moc je důležitá spolupráce obcí, veřejných činitelů, úřadů, zaměstnavatelů a rodin s dětmi, a že bez podpory rodiny to zkrátka nejde.

  1. První videospot se věnuje partnerským vztahům, manželství a komunikaci. Upozorňuje na potřebu řešit problémy v rodině včas a společně.
  2. V druhém videospotu se rozebírá, jakými způsoby lze zaměstnancům umožnit lepší skloubení práce a rodinného života. Apeluje se zde na flexibilitu, otevřenou komunikaci a vzájemnou důvěru. Tím, že firmy budou uplatňovat prorodinnou politiku, budou mít vyšší produktivitu, zaměstnanci budou loajálnější, spokojenější a celkově se zlepší firemní kultura.
  3. Třetí videospot vysvětluje, jakou roli má v rodinné politice samospráva. Důraz je kladen na výchovu, vzdělávání, podporu mezigeneračního soužití anebo podporu ohrožených dětí. Důležité je, aby byl problém v rodině včas identifikován a aby byly dostupné kvalitní sociální služby.
  4. Čtvrtý videospot poukazuje na význam rodiny a její roli v životě dětí. Rodina je spojována se stabilitou, bezpečím, zázemím, vzděláváním a láskou.

Videospoty na téma podpora rodiny v regionech

1. díl: Primární prevence v rámci rodinné politiky, prevence rozpadu rodin a manželství

„Do dlouhodobého partnerského vztahu a šťastného rodinného života musíme investovat.“

2. díl: Zaměstnavatelé – slaďování rodinného a pracovního života, podpora rodin ze strany zaměstnavatelů

„Hoďte strachy do koše a hledejte řešení pro daného člověka, situaci, tým a firmu.“

3. díl: Význam podpory rodinné politiky ze strany samospráv (příklady dobré praxe)

„Rodiny potřebují stabilitu, zázemí a dostatek času na společné aktivity a budování vztahů.“

4. díl: Hodnota, smysl a význam rodiny a její nezastupitelná funkce s celorepublikovým dosahem

„Rodina nejsou jen ti nejmenší,
ale také ti nejstarší.“

Více informací zde

Videospoty vznikly jako jeden z hlavních výstupů v rámci projektu „Krajské rodinné politiky“.

Podpora rodiny v regionech je nesmírně důležitá také pro sendvičovou generaci. V městě Brně jsme proto vytvořili komplexní a aktualizovaný adresář služeb, které pomáhají rodinám obstát v nelehké situaci, kdy je třeba pečovat o blízkého člena rodiny, často seniora.