Brno-venkov: Pečovatelské služby

Pečovatelská služba přijede k seniorovi domů a pomáhá s různými činnostmi podle individuálních potřeb – sami si vyberete a nasmlouváte o co máte zájem. Může pomoci s běžnými denními činnostmi – hygiena; dovoz jídla nebo pomoc při jeho přípravě; pomoc s běžnými pracemi k udržování domácnosti – obstarávaní nákupů, praní prádla; zajišťování podání léků; zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pomoc s vyřizováním záležitostí, psaní dopisů apod.) a provádění dohledu. Nabízí také trénování paměti.

Služba se poskytuje v předem vymezeném čase, pečovatelky se mohou střídat.

Cena se pohybuje kolem 130-200 Kč za hodinu.

Lze ji hradit z příspěvku na péči.