kvizy-o-sendvicove-generaci

Kvízy o sendvičové generaci

Jak dobře znáte sendvičovou generaci a situace, s kterými je třeba se vypořádat či vyrovnat? Vyzkoušejte si naše kvízy o sendvičové generaci.

urady-a-volny-cas

Kvíz: úřady a volný čas

Víte, na jaké úřady se v které situaci obrátit? K čemu využijete Senior pas a co znamenají zkratky jako DZS anebo U3V? Zkuste si náš krátký kvíz.

1 / 7

Kde vyřídíte příspěvek na mobilitu?

2 / 7

K čemu slouží tzv. Senior Pas?

3 / 7

Kde sídlí pobočky České správy sociálního zabezpečení?

4 / 7

Co znamená zkratka ZDS?

5 / 7

Kde vyřídíte parkovací průkaz pro osoby zdravotně postižené?

6 / 7

Co znamená zkratka U3V?

7 / 7

Které dávky NEPATŘÍ do systému pomoci v hmotné nouzi?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 60%

0%

lekari-a-jejich-specializace

Kvíz: lékaři a jejich specializace

Vyznáte se v lékařských specializacích? Co řeší pneumonolog, nefrolog anebo s čím vám pomůže podolog? Zkuste si náš krátký kvíz. Třeba se dozvíte i něco nového.

1 / 7

Na co se zaměřuje OFTALMOLOG?

2 / 7

S jakými zdravotními problémy byste navštívili PNEUMONOLOGA?

3 / 7

Čím se zabývá NEFROLOG?

4 / 7

Na co se specializuje GERIATRIE?

5 / 7

Co řeší ENDOKRINOLOG?

6 / 7

S čím vám pomůže PODOLOG?

7 / 7

Čemu se věnuje ANGIOLOGIE?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 85%

0%

umrti-blizkeho

Kvíz: úmrtí blízkého

Vyznáte se v rozdílech mezi závětí a dědickou smlouvou? Víte, kdo vystavuje úmrtní list anebo co je to odúmrť?  Zkuste si náš krátký kvíz.

1 / 7

Pokud váš blízký zemře, kdo vystaví úmrtní list?

2 / 7

Pokud váš blízký zemře doma, přivolaný lékař vám vystaví:

3 / 7

V čem se liší dědická smlouva oproti závěti?

4 / 7

Co NEMUSÍ obsahovat závěť, aby byla platná?

5 / 7

Co je to odúmrť?

6 / 7

V některých případech má osoba, která vyprala pohřeb, nárok na sociální dávku tzv. „Pohřebné“. Kolik tato dávka činí?

7 / 7

Jaký je rozdíl mezi rozptylem a vsypem popela zemřelého?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 71%

0%

kompenzacni-pomucky

Kvíz: kompenzační pomůcky

Máte přehled o kompenzačních pomůckách?

1 / 7

Jaké kompenzační pomůcky nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou?

2 / 7

Kdo je revizní lékař?

3 / 7

Jaké pomůcky může předepsat praktický lékař?

4 / 7

Kdo je ergoterapeut?

5 / 7

Jaká je maximální výše příspěvku na kompenzační pomůcku?

6 / 7

Je pro řízení elektrického skútru pro osoby s pohybovým postižením řidičské oprávnění?

7 / 7

Jaké kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány, vracejí se a repasují?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 66%

0%

kvizy-o-sendvicove-generaci-socialni-sluzby

Kvíz: sociální služby

Jak dobře se orientuje v jednotlivých sociálních službách pro seniory? Víte, jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Zkuste si náš krátký kvíz. Třeba se dozvíte i něco nového.

1 / 6

Jaký je rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí?

2 / 6

Pro koho je určen domov pro seniory se zvláštním režimem?

3 / 6

Na jak dlouho lze využít pobytovou odlehčovací službu?

4 / 6

Z čeho lze hradit soc služby

5 / 6

Jaký je rozdíl mezi denním stacionářem a centrem denních služeb?

6 / 6

Kolik žádostí lze podat do domova pro seniory?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 76%

0%

kvizy-o-sendvicove-generaci-sladeni-pece-a-prace

Kvíz: sladění práce a péče

Chodíte do zaměstnání a zajímá vás, jak na sladění práce a péče o své blízké?

Zkuste si náš krátký kvíz a zjistěte, zda se orientujete v nástrojích pro skloubení pracovního a rodinného života.

1 / 7

Když potřebujete pracovat menší počet dní v týdnu, než je u zaměstnavatele obvyklé, ale mít stejný počet odpracovaných hodin, můžete využít:

2 / 7

Co znamená, pokud sdílíte pracovní místo?

3 / 7

Co si lze představit pod pojmem „remote working“

4 / 7

Jaké je maximální délka pro čerpání dlouhodobého ošetřovného?

5 / 7

Pokud by váš rodič zemřel, a vy byste zařizovali jeho pohřeb, na jak dlouhé pracovní volno byste měli nárok?

6 / 7

Pokud máte uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP), kolik hodin za rok můžete nejvíce odpracovat?

7 / 7

Pokud pečujete o své či partnerovy rodiče, na čem závisí, zda se vám tato doba započítá do vašeho důchodu?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 54%

0%

kvizy-o-sendvicove-generaci-prispevky-a-prukazy

Kvíz: příspěvky a průkazy

Začínáte pečovat o seniora? Máte povědomí o různých příspěvcích, průkazech a službách?

Zkuste si náš krátký kvíz. Možná se dozvíte i něco nového.

1 / 7

Pokud chce senior žádat o příspěvek na mobilitu, jaké podmínky musí splňovat?

2 / 7

Kolik typů je typů průkazu OZP (osoby se zdravotním postižením)?

3 / 7

V jakém případě vám nebude stačit plná moc osoby, o kterou pečujete?

4 / 7

Jak dlouho můžete čerpat krátkodobé ošetřovné?

5 / 7

Pokud se budete chtít stát opatrovníkem svého stárnoucího rodiče, na jakou instituci se musíte obrátit?

6 / 7

Jaké výhody nepřináší parkovací průkaz pro osoby zdravotně postižené?

7 / 7

Pokud potřebujeme využít dovoz obědů, na koho se můžeme obrátit?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 68%

0%

co-obnasi-pece-o-seniora-s-alzheimerem

Kvíz: péče o seniory

Jak dobře se vyznáte v termínech, které jsou spojené s péčí o seniory?

Zkuste si náš krátký kvíz a třeba se dozvíte i nové informace.

1 / 7

Věděli byste, co nepatří mezi tzv. kompenzační pomůcky?

2 / 7

Kdybyste potřebovali vyřídit příspěvek na péči, na jaký úřad byste se obrátili?

3 / 7

Co se skrývá pod pojmem paliativní péče?

4 / 7

Víte, k čemu slouží tzv. seniorská obálka?

5 / 7

Jaký typ pomoci poskytuje tzv. tísňová péče?

6 / 7

Kdo má nárok na průkaz „ZTP/P“?

7 / 7

Slyšeli jste už pojem respitní péče? Co si pod tím představit?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 83%

0%