kvizy-o-sendvicove-generaci

Kvízy o sendvičové generaci

Jak dobře znáte sendvičovou generaci a situace, s kterými je třeba se vypořádat či vyrovnat? Vyzkoušejte si naše kvízy o sendvičové generaci.

kompenzacni-pomucky

Kvíz: kompenzační pomůcky

Máte přehled o kompenzačních pomůckách?

1 / 7

Jaké kompenzační pomůcky nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou?

2 / 7

Kdo je revizní lékař?

3 / 7

Jaké pomůcky může předepsat praktický lékař?

4 / 7

Kdo je ergoterapeut?

5 / 7

Jaká je maximální výše příspěvku na kompenzační pomůcku?

6 / 7

Je pro řízení elektrického skútru pro osoby s pohybovým postižením řidičské oprávnění?

7 / 7

Jaké kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány, vracejí se a repasují?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 66%

0%

kvizy-o-sendvicove-generaci-socialni-sluzby

Kvíz: sociální služby

Jak dobře se orientuje v jednotlivých sociálních službách pro seniory? Víte, jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Zkuste si náš krátký kvíz. Třeba se dozvíte i něco nového.

1 / 6

Jaký je rozdíl mezi pečovatelskou službou a osobní asistencí?

2 / 6

Pro koho je určen domov pro seniory se zvláštním režimem?

3 / 6

Na jak dlouho lze využít pobytovou odlehčovací službu?

4 / 6

Z čeho lze hradit soc služby

5 / 6

Jaký je rozdíl mezi denním stacionářem a centrem denních služeb?

6 / 6

Kolik žádostí lze podat do domova pro seniory?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 76%

0%

kvizy-o-sendvicove-generaci-sladeni-pece-a-prace

Kvíz: sladění práce a péče

Chodíte do zaměstnání a zajímá vás, jak na sladění práce a péče o své blízké?

Zkuste si náš krátký kvíz a zjistěte, zda se orientujete v nástrojích pro skloubení pracovního a rodinného života.

1 / 7

Když potřebujete pracovat menší počet dní v týdnu, než je u zaměstnavatele obvyklé, ale mít stejný počet odpracovaných hodin, můžete využít:

2 / 7

Co znamená, pokud sdílíte pracovní místo?

3 / 7

Co si lze představit pod pojmem „remote working“

4 / 7

Jaké je maximální délka pro čerpání dlouhodobého ošetřovného?

5 / 7

Pokud by váš rodič zemřel, a vy byste zařizovali jeho pohřeb, na jak dlouhé pracovní volno byste měli nárok?

6 / 7

Pokud máte uzavřenou dohodu o provedení práce (DPP), kolik hodin za rok můžete nejvíce odpracovat?

7 / 7

Pokud pečujete o své či partnerovy rodiče, na čem závisí, zda se vám tato doba započítá do vašeho důchodu?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 56%

0%

kvizy-o-sendvicove-generaci-prispevky-a-prukazy

Kvíz: příspěvky a průkazy

Začínáte pečovat o seniora? Máte povědomí o různých příspěvcích, průkazech a službách?

Zkuste si náš krátký kvíz. Možná se dozvíte i něco nového.

1 / 7

Pokud chce senior žádat o příspěvek na mobilitu, jaké podmínky musí splňovat?

2 / 7

Kolik typů je typů průkazu OZP (osoby se zdravotním postižením)?

3 / 7

V jakém případě vám nebude stačit plná moc osoby, o kterou pečujete?

4 / 7

Jak dlouho můžete čerpat krátkodobé ošetřovné?

5 / 7

Pokud se budete chtít stát opatrovníkem svého stárnoucího rodiče, na jakou instituci se musíte obrátit?

6 / 7

Jaké výhody nepřináší parkovací průkaz pro osoby zdravotně postižené?

7 / 7

Pokud potřebujeme využít dovoz obědů, na koho se můžeme obrátit?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 65%

0%

co-obnasi-pece-o-seniora-s-alzheimerem

Kvíz: péče o seniory

Jak dobře se vyznáte v termínech, které jsou spojené s péčí o seniory?

Zkuste si náš krátký kvíz a třeba se dozvíte i nové informace.

1 / 7

Věděli byste, co nepatří mezi tzv. kompenzační pomůcky?

2 / 7

Kdybyste potřebovali vyřídit příspěvek na péči, na jaký úřad byste se obrátili?

3 / 7

Co se skrývá pod pojmem paliativní péče?

4 / 7

Víte, k čemu slouží tzv. seniorská obálka?

5 / 7

Jaký typ pomoci poskytuje tzv. tísňová péče?

6 / 7

Kdo má nárok na průkaz „ZTP/P“?

7 / 7

Slyšeli jste už pojem respitní péče? Co si pod tím představit?

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 84%

0%

logo_darujme-cz

Podpořte nás na darujme.cz

Chod a provoz neziskové organizace (Centrum pro rodinu a sociální péči nevyjímaje) je z velké části financován prostřednictvím dotačních či nadačních programů, ať už na evropské, národní či samosprávné úrovni.

Vždy však existují aktivity, které byly, jsou a budou realizovány bez ohledu na to, zda jsou finančně podpořené či nikoli. Prostě proto, že je to správné a nikdy se takových programů nevzdáme. Na jejich podporu využíváme dary organizací a jednotlivců.

Další možnosti jak nás podpořit (crsp.cz) »